Med Eventstrategi 2020-2025 får Aarhus et overordnet værktøj til at sætte retning for eventområdet. Aarhus skal fortsætte det gode samarbejde bredt med andre interessenter og kommunens position som foregangsby, der arbejder med partnerskaber på tværs, skal fastholdes og udbygges.

Det er byens anden eventstrategi, og den er blevet til i tæt samarbejde med byens eventaktører, der på netværksmøder og i høring, har kunnet komme med deres inputs.  

Eventstrategien blev vedtaget af Aarhus Byråd 24. juni 2020, og kan læses her: 

Hvis du er interesseret i den tidligere evenstrategi for 2014-2020, kan den læses her: