Med Eventstrategi 2020-2025 får Aarhus et overordnet værktøj til at sætte retning for eventområdet. Aarhus skal fortsætte det gode samarbejde bredt med andre interessenter og kommunens position som foregangsby, der arbejder med partnerskaber på tværs, skal fastholdes og udbygges.

Høringen findes på Aarhus Kommunes Hørinsgportal og der var svarfrist den 22. april:
https://deltag.aarhus.dk/hoering/eventstrategi-2020-2025-2

Eventstrategien behandles i Byrådet inden sommerferien.