Aarhus Events fungerer som lokalt bindeled mellem arrangører og byen. Vores opgave er at sikre smidig og effektiv kommunal involvering i events og vi kan således sætte jer i forbindelse med relevante personer i byen og kommunen.

Vi vil være en attraktiv og givende samarbejdspartner. Vi tager del i planlægningen, udviklingen og i enkelte tilfælde afviklingen af events. Men vi er også altid klar med gode råd og vejledning. Hos Aarhus Events har vi et bredt netværk at trække på og mange års erfaring med at hverve, udvikle og afvikle events. Vi byder gerne ind, uanset hvor i processen I er.

Det er Aarhus Events' primære opgave at understøtte store nationale og internationale events i Aarhus, men vores dør og telefoner er åbne for alle.

Aarhus Events implementerer Aarhus Kommunes Eventstrategi 2020-2025. 

Aarhus Events tilbyder jer

  • Generel rådgivning og udvikling af events
  • Vejledning i forhold til myndighedsgodkendelser
  • Smidig planlægning på tværs i Aarhus Kommune
  • Rådgivning og sparring om city dressing og markedsføringsplatforme
  • Vejledning og information omkring ansøgning om støtte fra Sportseventpuljen og Event- og brandingpuljen
  • Formidling af kontakter og netværk
  • Overblik over de mange faciliteter i Aarhus. Sammen med magistratsafdelingen for Teknik og Miljø driver Aarhus Events hjemmesiden Arrangør i Aarhus, (åbner nyt vindue) der giver gode råd og nyttig viden om afvikling af events i Aarhus.