Bestyrelsen i Sport Aarhus Events

Bestyrelsen i Sport Aarhus Events består af 8 medlemmer. Flg. 6 stiftere udpeger hver et medlem og en suppleant til bestyrelsen:

 • Erhverv Aarhus
 • VisitAarhus
 • Aarhus Kommune v/ Kultur og Borgerservice
 • Idrætssamvirket i Aarhus
 • Driftsherren for Atletion
 • LO, Aarhus.

På medlemsmødet vælges yderligere 2 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsen består pr 1. december 2018 af flg. medlemmer:

 • Jan Børjesson (Formand)
 • Peer H. Kristensen (Næstformand)
 • Carsten Gløvermose Nielsen 
 • Jacob Nielsen 
 • Jens Bundgaard
 • Knud Aage Rasmussen
 • Rabih Azad-Ahmad
 • Torben Dreier