Hvad er Sport Aarhus Events?

I 2002 blev Sport Aarhus Events et kommunalt sekretariat, der siden er blevet optaget af det nuværende eventsekretariat, Aarhus Events, som nu sekretariatsbetjener Foreningen Sport Aarhus Events.

Idrætspolitisk og erhvervspolitisk har Aarhus det som sin erklærede målsætning at være Danmarks mest aktive idrætsby - både for aktive og tilskuere. Foreningens bestyrelse rådgiver derfor Aarhus Kommune ved kommunens fastlæggelse af strategi og handlingsplan i arbejdet med at tiltrække store nationale og internationale sportsbegivenheder til Aarhus. 

Foreningen

Foreningen Sport Aarhus Events' medlemskreds består blandt andet af private virksomheder, offentlige institutioner og sportsorganisationer. Som medlem af Sport Aarhus Events er man med til at støtte op om byens tiltrækning af store nationale og internationale sportsbegivenheder. Både med hensyn til løsning af konkrete opgaver og i form af bidrag til sikring af det økonomiske og praktiske grundlag for afholdelse af arrangementerne. Endvidere bidrager medlemskabet til at sikre Aarhus Kommunes fortsatte politiske og økonomiske opbakning til hvervning og afvikling af de mange nationale og internationale sportsbegivenheder i byen.

Bliv medlem

Store idrætsarrangementer tiltrækker et stort publikum og skaber øget turistomsætning og beskæftigelse.

Mange engagerede personer og firmaer er parate til at støtte indsatsen for at få de store og spændende sportsarrangementer til byen. Vi har brug for al den opbakning vi kan få, så meld dig ind i Sport Aarhus Events og vær med til at virkeliggøre foreningens målsætninger.

Har du lyst til at høre mere om foreningen kan du
kontakte Finn Lyck på tlf. nr.: 29 20 90 47

Eller bliv en del af Sport Aarhus Events ved at udfylde tilmeldingsblanketten:

Gem den, udfyld den og send den til Finn Lyck pr. mail til fl@aarhus.dk